Εστιατόριο  Αίθουσα Εκδηλώσεων  Λούκουλλος

Τέρμα 1ης ουλίου Δράμα
 
τηλ   25210 21200