Τηγανιά κοτόπουλο από 100% ελληνικό φιλέτο κοτόπουλο

!